Tarifele de mai jos, aplicabile pentru efectuarea inscrierilor in baza de date RNPM sunt valabile incepand cu data de 07 noiembrie 2020.

TIP AVIZTARIF OPERATORTARIF AGENTTARIF CF L196/2020TAXA INFORMATIITOTAL
Aviz de ipoteca initial6LEI+tva22,5 lei +tva40 lei30 LEI+tva109,61 lei
Aviz de cresiune a creante6LEI+tva15lei +tva30 lei30 LEI+tva90,69 lei
Aviz de reducere a ipotecii6 LEI+tva11,25 lei +tva30 lei30 lei +tva86,22 lei
Aviz modificator6 LEI+tva15 lei +tva30 lei30 lei +tva90,69 lei
Aviz extindere a ipotecii asupra mai multor bunuri6 LEI+tva15 lei +tva30 lei30 lei+tva90,69 lei
Aviz de stingere6 LEI+tva7,5 lei +tva20 lei30 lei +tva71,76 lei
Aviz prelungire6 LEI+tva7,5 lei +tva30 lei30 lei +tva81,76 lei
Transformare intentie6 LEI+tvaO lei40 lei30 lei +tva82,84 lei
Aviz mentinere6 LEI+tva11,25 lei +tva30 lei30 lei +tva86,22 lei
Aviz executare6 LEI+tva11.25lei  +tva30 lei30 lei +tva86,22 lei
Aviz de preluare in contul creantei6 LEI+tva11,25 lei +tva30 lei30 lei +tva86,22 lei
Aviz de cesiune a ipotecii6 LEI+tva30 lei +tva60 lei30 lei +tva138,54 lei
Aviz de schimbare a rangului6 LEI+tva30 lei +tva60 lei30 lei +tva138,54 lei
Aviz de nulitate6 LEI+tva7,5 lei +tva20 lei30 lei +tva71,76 lei
Aviz de fiducie initial6 LEI+tva45 lei +tva80 lei30 lei +tva176,39 lei
Aviz de acceptare a fiduciei6 LEI+tva30 lei+tva60 lei30 lei +tva138,54 lei
Aviz modificator al fiduciei6 LEI+tva30 lei +tva60 lei30 lei +tva138,54 lei
Aviz de nulitate a fiduciei6 LEI+tva30 lei +tva60 lei30 lei+tva138,54 lei
Aviz specific initial6 LEI+tva45 lei +tva60 lei30 lei+tva156,39 lei
Aviz modificator al aviz specific6 LEI+tva45 lei +tva40 lei30 lei +tva136,39 lei
Aviz de prelungire a avizului specific initial6 LEI+tva
30 lei +tva

30 lei
 30 lei+tva
108,54 lei
Aviz de stingere a aviz specific6 LEI+tva30 lei +tva30 lei30 lei+tva108,54 lei
Aviz de nulitate al aviz specific6 LEI+tva30 lei +tva30 lei30 lei +tva108,54 lei

RNPM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:

 • Autovehicule;
 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • Creanţe;
 • Conturi bancare;
 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • Poliţe de asigurare;
 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 • Păduri care urmează a fi tăiate;
 • Minerale care urmează a fi extrase;
 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
 • Efective de animale etc.

Ghidul înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară