Solicitare de modificare a POC prin Crearea Axei Prioritare 3, dedicată susţinerii activităţii IMM-urilor

NOTĂ 

privind

Ordonanta urgenta 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ”IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”

Ordonanta urgenta 118/2020 din 2020.07.24 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 24 iulie 2020  Intră în vigoare:

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A ZILIERILOR

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și...

HOTĂRÂRE nr. 36 din 21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei

Având în vedere