Denumire serviciuTarif membruTarif nemembru
Eliberarea avizelor de forta majora500 EURO500 EURO
Eliberarea scrisorilor de garantie/invitatie pentru strainii care efectueaza vizite in scop de afaceri in Romania.100 EURO/pers.100 EURO/pers.

Tarifele nu contin TVA

Pentru eliberarea Certificatului/Avizului de forta majora sunt necesare urmatoarele documente:

  • Cerere de eliberare a unui  sau mai multe certificate de forta majora, care sa contina descrierea pe scurt a evenimentului produs, indicarea si identificarea locului de desfasurare a evenimentului, prezentarea cauzelor ce au stat la baza acelui eveniment si a daunelor produse, cu evaluarea estimativa a daunelor;
  • Contractul incheiat cu societatea sau persoana fizica care ridica pretentii banesti;

Daca sunt mai multe societati, se vor depune toate contractele;

  • Documente emise de autoritatile publice (procese verbale de constatare, avertizari meteo, avertizari si alerte, etc.) orice documente ce vin in sprijinul Dvs. dovediind ca evenimentele petrecute in teritoriu afectat au fost evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile şi inevitabile.
  • Documente emise de catre comisii de specialitate proprii sau cele din subordinea autoritatilor locale, judetene sau aflate in subordinea unui Minister (proces verbal, act de constatare, etc.)
  • Orice document oficial venit sa sprijine si dovedeasca imprevizibilitatea evenimentelor;
  • Poze (daca e cazul)

Actele se depun in copie “conform cu originalul” in 1 (unu) exemplare.

Certificatul/Avizul de forta majora se elibereaza in 3 zile lucratoare de la data inregistrarii.

Pentru fiecare contract in parte se elibereaza cate un singur certificat de forta majora.