Dispozitie privind modificarea tarifelor eliberare si vizare certificate de origine

Incepand cu data de 21 decembrie 2022, se modifica tarifele la prestarea serviciului de eliberare a CERTIFICATELOR DE ORIGINE şi avizarea documentelor  pentru comerţul international.

Tarifele pentru avizarea documentelor pentru comertul international

wdt_ID Denumire serviciu Valoare tarif
1 Emitere certificate de origine pentru firmele membre si set formular 455 lei + TVA
2 Emitere certificate de origine pentru firmele nemembre si set formular 500 lei + TVA
3 Eliberarea a douӑ sau mai multe seturi (duplicat) 350 lei + TVA
4 Avizare documente pentru comerţul internaţional 455 lei +TVA / set document
5 Redactare certificate de origine 50 lei + TVA
6 Emitere certificate de origine pentru proiecte din fonduri nerambursabile 500 lei + TVA

 

Dispozitia nr. 83 / 20.12.2022