Proiect 143404

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest “, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea și perfecționarea competențelor digitale ale persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 ani și 64 ani din Regiunile Nord-Vest, având în vedere că digitalizarea în epoca contemporană nu mai reprezintă o opțiune în mediul profesional, ci o necesitate, fiind un instrument indispensabil pentru angajații IMM din Regiunea Nord-Vest . Cursul este autorizat de către Autoritatea Naționala pentru Calificări și se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educatiei. Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada 28 martie 2023 – 4 mai 2023, în sistem online pe platforma Zoom. Orarul de desfășurare a cursului de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” pentru prima serie de cursanți din judetul Satu-Mare se regăsește în anexă.. Cursul are o durată de pregătire totală de 60 de ore și este stucturat în 20 de ore de pregătire teoretica, respectiv, 40 de ore de pregătire practică. Detalii suplimentare puteti afla accesand site-ul Camerei de Comert si Industrie Cluj: www.ccicj.ro. Informații suplimentare referitoare la curs puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro CALENDAR și ORAR cu planificare pe zile și ore a grupei de cursanți pentruCursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – GRUPA 1, JUDEȚUL SATU-MARE

Proiect 143404

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada 14 martie 2023 – 12 aprilie 2023, în sistem online pe platforma Zoom.

Proiect 143404

ANUNȚ EXAMEN CURS DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Vă informăm că în data de 02.03.2023. va avea loc examenul de absolvire a cursului Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în sistem online pe platforma Zoom, începand cu ora 16,00

Proiect 143404

Curs gratuit de "Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere"

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada 22 februarie 2023 – 21 martie 2023

Proiect 143404

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada 1 februarie – 28 februarie 2023, în sistem online pe platforma Zoom.

Orarul de desfășurare a cursului de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” pentru prima serie de cursanți se regăsește în anexă. Cursul are o durată de pregătire totală de 60 de ore și este stucturat în 20 de ore de pregătire teoretica, respectiv, 40 de ore de pregătire practică.

Proiect 143404

ANUNȚ EXAMEN CURS DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Vă informăm că în data de 30.01.2023 va avea loc examenul de absolvire a cursului Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în sistem online pe platforma Zoom, începand cu ora 16,00.