Biroul Juridic-Arbitraj

Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.209

Tel direct : 0364 730 988

Centrala : 0364 780 980 int. 302 / 303

Fax : 0364 730 991

Activitati ale Curtii de Arbitraj

  • Adoptă şi pune la dispoziţia părţilor regulile de procedură arbitrală, precum şi lista de arbitri, ambele având caracter facultativ pentru părţi
  • Organizează un secretariat al arbitrajului, care realizeaza operaţiunile privind primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţă, îndosarierea actelor, întocmirea şi păstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului
  • Asigură spaţiul şi dotările corespunzătoare desfăşurării arbitrajului
  • Organizează la cerere procedura de conciliere, în condiţiile prevăzute de Regulile de conciliere facultativă
  • Urmăreste şi facilitează organizarea arbitrajului, astfel încăt acesta să se desfăşoare şi să se finalizeze în termenul stabilit
  • Redactează, la cererea părţilor şi împreună cu ele, compromisul arbitral (convenţia prin care acestea decid ca litigiul deja născut între ele să fie soluţionat prin arbitraj)
  • Elaboreaza modele de clauze compromisorii şi le asigură difuzarea în cercurile economice; prezintă, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;
  • Colaborează cu celelalte Curţi de Arbitraj ale Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară în special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienta, precum şi pentru desfăşurarea unei acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;
  • Dă informaţii şi asigură, la cerere şi contra cost, consultanţă în legătură cu arbitrajul comercial intern şi internaţional.

 

Inserarea într-un contract comercial a clauzei de arbitraj, în caz de litigiu, îndreptăţeşte partea interesată să ceară soluţionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI. Aceasta clauză exclude pentru litigiul respectiv competenţa instanţei judecătoreşti.
Clauza de Arbitraj recomandata de Camera de Comert si Industrie Cluj pentru a fi inserata in contractele comerciale


Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

 

Hotararea de numire a Presedintelui Curtii de Arbitraj de pe langa CCI Cluj -  2015

Hotararea de numire a Presedintelui Curtii de Arbitraj de pe langa CCI Cluj -  2019

Hotararea de numire a Presedintelui Curtii de Arbitraj de pe langa CCI Cluj -  2023

Reguli-de-procedura-arbitrala-ale-Curtii-de-Arbitraj-2023

Decizia 11/2023-Aprobare Regulament functionare Curte Arbitraj

Noile-Norme-privind-taxele-si-cheltuielile-arbitrale-2023

Decizia 12/2023 Aprobare Norme taxe arbitraj