POCU_105903

POCU 105903- Lista câștigătorilor Concursului de Planuri de Afaceri

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri în cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903, competiție care a fost deschisă atât absolvenților cursului de Competențe Antreprenoriale organizat în cadrul proiectului cât și publicului larg.

În cadrul acestei etape a proiectului, desfășurată în perioada 12-14 noiembrie 2018, au fost depuse un număr de 57 de Planuri de Afaceri.

În urma evaluării acestora, conform prevederilor Cererii de Finanațare, au fost selectate primele 36 de planuri de afaceri, în ordinea punctajelor obținute, în vederea acordării de subvenții de până la 40.000 euro.

Consultați aici lista finală a câștigătorilor Concursului de Planuri de Afaceri

POCU_105903

POCU 105903:Finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest

 COMUNICAT DE PRESĂ
Finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului

Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri în cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903, competiție care a fost deschisă atât absolvenților cursului de Competențe Antreprenoriale organizat în cadrul proiectului cât și publicului larg.

În cadrul acestei etape a proiectului, desfășurată în perioada 12-14 noiembrie 2018, au fost depuse un număr de 57 de Planuri de Afaceri.

În urma evaluării acestora, conform prevederilor Cererii de Finanațare, au fost selectate primele 36 de planuri de afaceri, în ordinea punctajelor obținute, în vederea acordării de subvenții de până la 40.000 euro.

Procesul de selecție s-a realizat respectând criteriul de finanțare a minimum 2 planuri de afaceri din fiecare județ al zonei de implementare a proiectului și faptul că numărul de persoane care pot beneficia de ajutor de minimis fără să fii participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu poate depăși 10 % din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis.

POCU_105903

POCU 105903- Lista Planurilor de Afaceri evaluate in cadrul Concursului de Planuri de Afaceri

In urma evaluarii Planurilor de Afaceri depuse inscrise in Competitia de Planuri de Afaceri organizata in cadrul proiectului POCU 105903- Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest au fost acordate punctaje in functie de criteriile specificate in Metodologia de concurs.

Astfel, lista cu punctajele obtinute poate fi consultata aici (click).

Eventualele contestatii pot fi depuse pana in data de 28 noiembrie 2018,ora 16.00.

POCU_105903

POCU 105903 ANUNT: Evaluare planuri de afaceri

Multumim tuturor aplicantilor in cadrul Competitiei de Planuri de Afaceri!

Proiectul POCU 105903 ”Antreprenoriat sustenabil in regiunea Nord-Vest” implementat de catre Camera de Comert si Industrie Cluj A ajuns in faza derularii Competitiei de Planuri de Afaceri.
Momentan este in desfasurare etapa de verificare a planurilor de afaceri depuse, punctajele obtinute in urma evaluarii urmand sa fie publicate in data de 26 noiembrie 2018.

POCU_105903

Organizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest”

COMUNICAT DE PRESA

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță organizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903, în vederea acordării unui numar de 36 de subventii.

Documentele necesare in etapa de elaborare a planurilor de afaceri, care vor intra in competitie sunt disponibile si pot fi descarcate de pe site-ul www.ccicj.ro ( https://ccicj.ro/2018/10/01/pocu-105903-realizarea-planurilor-de-afaceri-proiect-antreprenoriat-sustenabil-in-regiunea-nord-vest/?fbclid=IwAR35xA2RK5EpNM _utuuVWYzgZ_vtKvSCGqTq8_3Ur0kH3s1sA7m2xfGykk0 ).

Pentru inscrierea unui plan de afaceri în competiție este necesară completarea și depunerea formularului de inscriere (anexa 2) până la data de  05.11.2018, ora 14:00 pe una dintre adresele de mail ale expertilor consultanta bogdan@ccicj.ro sau mihai@ccicj.ro

Planurile de afaceri se depun atât în format fizic, cât și electronic (pe CD/Memory stick), personal sau prin curierat rapid la adresa: Camera de Comerț si Industrie Cluj Str. Horea nr. 3, 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj, însoțite de următoarele anexe:

Copie CI
Declarație pe proprie răspundere
Bugetul proiectului
Perioada de depunere a Planurilor de afaceri este 12-14 noiembrie 2018, termenul limita de depunere fiind 14.11.2018, ora 18.00.

La concursul de Plan de afaceri se pot înscrie atât persoanele  din grupul tinta care au absolvit cursurile de formare antreprenoriala, dar si persoane care nu au participat la aceste cursuri. 

Mentionam ca numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10 % din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis.

          Detalii suplimentare despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730985, pe adresa de mail: paula.vaida@ccicj.ro, pe site-ul www.ccicj.ro și pe pagina de social media a proiectului https://www.facebook.com/pg/Antreprenoriat-sustenabil-in-Regiunea-Nord-Vest-886754061498456

Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, acesta se desfășoară pe durata a 36 de luni, în perioada ianuarie 2018- decembrie 2020 și are un buget în valoare de 8.903.566,07 lei.

POCU_105903

POCU 105903: Realizarea Planurilor de Afaceri proiect ”Antreprenoriat sustenabil in regiunea Nord-Vest”

Descarcati aici documentele necesare in etapa de elaborare a planurilor de afaceri, care vor intra in competitie in cadrul Proiectului POCU 105903 ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”

Lista documente (click pentru descarcare)

Anexa 1 PLAN DE AFACERI – Model

Anexa-2-Formular-inscriere

Anexa-3-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa 4 – Schema de minimis România Start Up Plus

Anexa 5 – Metodologie de concurs

Anexa 6 – Contract de subventie

Anexa 7- Grafic de transmitere a CPL

Anexa-8-Lista-cheltuielilor-eligibile

Bugetul proiectului

POCU_105903

POCU 105903: Curs de Competente Antreprenoriale, grupa 3, 24 septembrie – 16 octombrie 2018, județul Sălaj

În perioada 24 septembrie – 16 octombrie 2018 se desfăşoară la la CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SĂLAJ, localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu, nr 3 cea de-a treia serie a cursului gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile.

Cursul de “Competențe Antreprenoriale” are o durată totala de 68 de ore si este stucturat în 20 de ore de teorie, respectiv 40 de ore de practică și 8 ore dedicate temei “Eficiența energetică în afaceri: surse alternative de energie, cogenerare, Green IT- folosirea resurselor informatice într-un mod sustenabil”

Certificatul obtinut in urma absolvirii acestui curs reprezinta dovada acumularii de cunostinte relevante in domeniul antreprenoriatului si poate constitui un instrument indispensabil in cazul in care optati pentru accesarea de fonduri in cadrul programelor de finantare oferite de stat, cursul fiind autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.

POCU_105903

POCU 105903: examen Competente antreprenoriale, 21 septembrie 2018, ora 16.00, Beclean

Participanții la cursul de COMPETENŢE  ANTREPRENORIALE, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în perioada 30 august – 13 septembrie 2018, la Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană sunt informați că în data de 21 septembrie 2018, ora 16.00 va avea loc examenul teoretic de absolvire a programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale.

Examenul se va desfăşura în localitatea Beclean, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE SILAȘI” str. Piața Libertății, nr. 19, localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

POCU_105903

POCU 105903: Examen Competente antreprenoriale, 18 septembrie 2018, ora 16.00, Baia Mare

Participanții la cursul de COMPETENŢE  ANTREPRENORIALE, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în perioada 30 august – 15 septembrie 2018, la Baia Mare, judetul Maramureș, în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, sunt informați că în data de 18 septembrie 2018, ora 16.00 va avea loc examenul teoretic de absolvire a programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale.

Examenul se va desfăşura în localitatea Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E12-10, etaj 1, clădirea M2 , judeţul Maramureș.

POCU_105903

POCU 105903: Curs Competente antreprenoriale, 25 iunie – 1 august 2018, Baia-Mare

În perioada 25 iunie – 1 august 2018 se desfăşoară la Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E1-10, etaj 1, clădirea M2, judeţul Maramureș cursul gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul, proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile. 
Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.