POCU_105903

Organizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest”

COMUNICAT DE PRESA

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță organizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903, în vederea acordării unui numar de 36 de subventii.

Documentele necesare in etapa de elaborare a planurilor de afaceri, care vor intra in competitie sunt disponibile si pot fi descarcate de pe site-ul www.ccicj.ro ( https://ccicj.ro/2018/10/01/pocu-105903-realizarea-planurilor-de-afaceri-proiect-antreprenoriat-sustenabil-in-regiunea-nord-vest/?fbclid=IwAR35xA2RK5EpNM _utuuVWYzgZ_vtKvSCGqTq8_3Ur0kH3s1sA7m2xfGykk0 ).

Pentru inscrierea unui plan de afaceri în competiție este necesară completarea și depunerea formularului de inscriere (anexa 2) până la data de  05.11.2018, ora 14:00 pe una dintre adresele de mail ale expertilor consultanta bogdan@ccicj.ro sau mihai@ccicj.ro

Planurile de afaceri se depun atât în format fizic, cât și electronic (pe CD/Memory stick), personal sau prin curierat rapid la adresa: Camera de Comerț si Industrie Cluj Str. Horea nr. 3, 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj, însoțite de următoarele anexe:

Copie CI
Declarație pe proprie răspundere
Bugetul proiectului
Perioada de depunere a Planurilor de afaceri este 12-14 noiembrie 2018, termenul limita de depunere fiind 14.11.2018, ora 18.00.

La concursul de Plan de afaceri se pot înscrie atât persoanele  din grupul tinta care au absolvit cursurile de formare antreprenoriala, dar si persoane care nu au participat la aceste cursuri. 

Mentionam ca numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10 % din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis.

          Detalii suplimentare despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730985, pe adresa de mail: paula.vaida@ccicj.ro, pe site-ul www.ccicj.ro și pe pagina de social media a proiectului https://www.facebook.com/pg/Antreprenoriat-sustenabil-in-Regiunea-Nord-Vest-886754061498456

Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, acesta se desfășoară pe durata a 36 de luni, în perioada ianuarie 2018- decembrie 2020 și are un buget în valoare de 8.903.566,07 lei.

POCU_105903

POCU 105903: Realizarea Planurilor de Afaceri proiect ”Antreprenoriat sustenabil in regiunea Nord-Vest”

Descarcati aici documentele necesare in etapa de elaborare a planurilor de afaceri, care vor intra in competitie in cadrul Proiectului POCU 105903 ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”

Lista documente (click pentru descarcare)

Anexa 1 PLAN DE AFACERI – Model

Anexa-2-Formular-inscriere

Anexa-3-Declaratie-pe-propria-raspundere

Anexa 4 – Schema de minimis România Start Up Plus

Anexa 5 – Metodologie de concurs

Anexa 6 – Contract de subventie

Anexa 7- Grafic de transmitere a CPL

Anexa-8-Lista-cheltuielilor-eligibile

Bugetul proiectului

POCU_105903

POCU 105903: Curs de Competente Antreprenoriale, grupa 3, 24 septembrie – 16 octombrie 2018, județul Sălaj

În perioada 24 septembrie – 16 octombrie 2018 se desfăşoară la la CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SĂLAJ, localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu, nr 3 cea de-a treia serie a cursului gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile.

Cursul de “Competențe Antreprenoriale” are o durată totala de 68 de ore si este stucturat în 20 de ore de teorie, respectiv 40 de ore de practică și 8 ore dedicate temei “Eficiența energetică în afaceri: surse alternative de energie, cogenerare, Green IT- folosirea resurselor informatice într-un mod sustenabil”

Certificatul obtinut in urma absolvirii acestui curs reprezinta dovada acumularii de cunostinte relevante in domeniul antreprenoriatului si poate constitui un instrument indispensabil in cazul in care optati pentru accesarea de fonduri in cadrul programelor de finantare oferite de stat, cursul fiind autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.

POCU_105903

POCU 105903: examen Competente antreprenoriale, 21 septembrie 2018, ora 16.00, Beclean

Participanții la cursul de COMPETENŢE  ANTREPRENORIALE, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în perioada 30 august – 13 septembrie 2018, la Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană sunt informați că în data de 21 septembrie 2018, ora 16.00 va avea loc examenul teoretic de absolvire a programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale.

Examenul se va desfăşura în localitatea Beclean, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE SILAȘI” str. Piața Libertății, nr. 19, localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

POCU_105903

POCU 105903: Examen Competente antreprenoriale, 18 septembrie 2018, ora 16.00, Baia Mare

Participanții la cursul de COMPETENŢE  ANTREPRENORIALE, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în perioada 30 august – 15 septembrie 2018, la Baia Mare, judetul Maramureș, în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, sunt informați că în data de 18 septembrie 2018, ora 16.00 va avea loc examenul teoretic de absolvire a programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale.

Examenul se va desfăşura în localitatea Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E12-10, etaj 1, clădirea M2 , judeţul Maramureș.

POCU_105903

POCU 105903: Curs Competente antreprenoriale, 25 iunie – 1 august 2018, Baia-Mare

În perioada 25 iunie – 1 august 2018 se desfăşoară la Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E1-10, etaj 1, clădirea M2, judeţul Maramureș cursul gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul, proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile. 
Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.

POCU_105903

”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”: Metodologie selectie planuri de afaceri

Nota: 

Avand in vedere faptul ca proiectul a demarat la data de 04.01.2018, concursul pentru selectionarea planurilor de afaceri se va derula in perioada Decembrie 2018 – Ianuarie 2019.

Selectia se va realiza in 3 pasi: eligibilitate, calitate si departajare.

Modalitati de selectie – planurile de afaceri pot fi depuse de persoanele din grupul tinta care au absolvit cursul Competente antreprenoriale sau au beneficiat doar de servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri sau alte persoane interesate din Regiunea NV care indeplinesc urmatoarele conditii (criterii de eligibilitate – eliminatorii):
planul de afaceri vizeaza infiintarea unei afaceri nonagricole in mediul urban;
persoana care depune planul de afaceri are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunea Nord-Vest (in care se implementează proiectul) – conditiile b. si c. din Ghidul 3.7;
persoana care depune planul de afaceri nu apartine categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;
planul de afaceri nu se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui programului de finantare Romania Start Up Plus;
planul de afaceri care prevede angajarea a minim 2 persoane;
valoarea planului de afaceri pentru care se solicita ajutor de minimis este de maxim 40.000 euro (in lei la cursul de schimb Infoeuro aferent lunii August 2016 de 4,4585 lei/euro) si prevede ca transa 1 sa fie maxim 75% din finantarea totala, iar diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis sa fie solicitata dupa ce beneficiarul face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul în care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.
Persoanele si planurile de afaceri care nu indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, vor fi declarate respinse.

B. Criteriile de selectie vizeaza finantarea unor planuri de afaceri viabile si de calitate care sa asigure succesul si sustenabilitatea afacerilor viitoare, sa contribuie la ocuparea unui numar cat mai mare de personae, sa respecte principiile dezvoltarii durabile si sa contribuie la realizarea temelor secundare POCU. Criteriile de selectie a planurilor de afaceri sunt organizate in doua categorii: criterii de calitate si criterii de departajare.
Criterii de calitate (maxim 100 puncte):
– Numarul de locuri de munca nou create (maxim 10 puncte): 2 locuri de munca (0 puncte), 3 locuri de munca (5 puncte), ≥4 locuri de munca (10 puncte);

– Perioada de continuare a activitatii si de mentinere a locurilor de munca (maxim 10 puncte): timp de minim 18 luni (0 puncte), timp de minim 21 luni (5 puncte), timp de minim 24 luni (10 puncte);

– Pregatire in domeniul antreprenorial (maxim 10 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are si nu poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul antreprenorial (10 puncte);

– Pregatire in domeniul in care se va desfasura afacerea – codul CAEN principal (maxim 5 puncte): persoana care depune planul de afaceri nu are si nu poate demonstra pregatirea in domeniul in care se va desfasura afacerea (0 puncte), persoana care depune planul de afaceri are si poate demonstra pregatirea in domeniul in care se va desfasura afacerea (5 puncte);

– Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, structurata insa punerea in aplicare este incerta (2 puncte); este clara, structurata si poate fi pusa in aplicare (5 puncte);

– Analiza SWOT a afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine realizata (0 puncte); este clara, insa nu se bazeaza pe o apreciere realista (2 puncte); este clara si bazata pe aprecieri realiste (5 puncte);

– Schema organizatorica si politica de resurse umane (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu prevede modalitati clare de realizare (2 puncte); este clara, bine structurata si prevede modalitati clare de realizare (5 puncte);

– Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii (maxim 5 puncte): nu este clara si nici bine structurata (0 puncte); este clara, bine structurata, insa nu este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in planul de afaceri (2 puncte); este clara, bine structurata si este corelata in totalitate cu achizitiile propuse in

POCU_105903

IMPORTANT: Informatii privind derularea proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903

Criterii de eligibilitate in proiect:

Sunteti eligibil in grupul tinta al proiectului (minim 320 persoanele fizice)  daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

intentionati sa infiintati o afacere nonagricola in mediul urban;
aveti resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunea Nord-Vest
nu apartineti categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani
*Conditie suplimentara pentru participarea la cursul Competente antreprenoriale:

Sa nu fi urmat cursul Competente antreprenoriale, iar persoanele care au mai participat la acest curs (in forma autorizata de CCI CJ) vor fi selectate doar pentru acordarea serviciilor de consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, urmand ca apoi sa poata participa la selectia de idei de afaceri

*Conditie suplimentara pentru a putea participa la concursuri de planuri de afaceri si a infiinta o intreprindere noua: sa nu detineti calitatea de administrator sau asociat intr-o alta firma.

POCU_105903

ANUNT IMPORTANT: Demarare proiect ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
Contract POCU/83/3.7/105903

ANUNȚ

Camera de Comerț si Industrie Cluj, în calitate de beneficiar al proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest”,  cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană invită persoanele fizice cu domiciliul/ reședința în județele din regiunea de Nord-Vest care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediu urban, interesate în dezvoltarea propriilor competențe antreprenoriale,  să se înregistreze pentru a beneficia de consiliere, formare profesională și, nu în ultimul rând, de subvenții pentru dezvoltarea unei afaceri.

Puteți transmite expresiile dumneavoastră de interes prin completarea Formularului de inscriere preliminara (click pentru descarcare) și retransmiterea lui pe adresa de mail paula.vaida@ccicj.ro sau pe fax la numărul 0364-730984.

Persoanele eligibile, conform criteriilor prevăzute în proiect, vor fi contactate.