05 decembrie 2018, Cluj-Napoca

 

 COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri in cadrul proiectului

Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest

 

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță finalizarea Concursului de Planuri de Afaceri în cadrul proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903, competiție care a fost deschisă atât absolvenților cursului de Competențe Antreprenoriale organizat în cadrul proiectului cât și publicului larg.

În cadrul acestei etape a proiectului, desfășurată în perioada 12-14 noiembrie 2018, au fost depuse un număr de 57 de Planuri de Afaceri.

În urma evaluării acestora, conform prevederilor Cererii de Finanațare, au fost selectate primele 36 de planuri de afaceri, în ordinea punctajelor obținute, în vederea acordării de subvenții de până la 40.000 euro.

Procesul de selecție s-a realizat respectând criteriul de finanțare a minimum 2 planuri de afaceri din fiecare județ al zonei de implementare a proiectului și faptul că numărul de persoane care pot beneficia de ajutor de minimis fără să fii participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu poate depăși 10 % din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis.

Informații despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730985, pe adresa de mail: paula.vaida@ccicj.ro, pe site-ul www.ccicj.ro și pe pagina de social media a proiectului https://www.facebook.com/pg/Antreprenoriat-sustenabil-in-Regiunea-Nord-Vest-886754061498456

Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, acesta se desfășoară pe durata a 36 de luni, în perioada ianuarie 2018- decembrie 2020 și are un buget în valoare de 8.903.566,07 lei.

 

   Manager proiect
Elisabeta Dumitrescu

 

 

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020