Informații generale

Titlul proiectului: ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest”
Finanțat din: Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Bugetul proiectului: 8,905,185.00 lei
Durata de implementare a proiectului: ianuarie 2018- decembrie 2020
Grup-tinta: 320 de persoane
Numar minim de intreprinderi noi subventionate: 36
Plafon maxim pentru subventie: 40.000 euro ( platibili in lei la cursul Inforeuro din august 2016 de 4.4585 lei/euro)

 1. Obiectivele generale ale proiectului:
  • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale,
  • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale ca forma de ocupare pe cont propriu si crearea de noi locuri de munca,
  • Cresterea sustenabila a ocuparii in Regiunea Nord-Vest prin sustinerea intreprinderilor nonagricole din zona urbana a Regiunii de Nord-Vest.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si de planificare pentru minim 320 persoane din Regiunea NV
  • Informarea publicului si atragerea grupului-tinta prin mass-media, materiale de promovare si Internet,
  • Inscrierea grupului-tinta si selectarea candidatilor eligibili
  • Furnizarea cursului Competente antreprenoriale;
  • Furnizarea de servicii de consultanta pt elaborarea planurilor de afaceri
  • Intocmirea planurilor de afaceri
  • Selectarea pt finanantare a minim 36 planuri de afaceri
  • Participarea la stagii de practica de 40 ore
  • Obtinerea certificatelor de absolvire a cursului Competente antreprenoriale
  • Cresterea oportunitatilor de ocupare si de obtinere a unor venituri suplimentare, prin furnizarea sprijinului pentru demararea a 36 afaceri in domenii non-agricole
  • Infiintarea unui Centru antreprenorial pentru accelerarea afacerilor,
  • Organizarea a 6 workshop-uri, creare retea antreprenoriala si stabilire parteneriate cu centre/incubatoare de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, furnizarea serviciilor de consiliere, consultanta si mentorat
  • Semnarea contractelor de subventii
  • Infiintarea intreprinderilor noi
  • Furnizarea serviciilor juridice pentru asigurarea respectarii tuturor conditiilor pentru implementarea planurilor de afaceri si obtinerea ajutoarelor de minimis.
  • Sprijin si monitorizare pentru indeplinirea conditiilor asumate in cadrul planurilor de afaceri.
  • Decontarea primei transe din ajutorul de minimis, transmiterea cererilor de rambursare/plata pentru transa finala.
  • Asigurarea dezvoltarii si sustenabilitatii celor 36 de afaceri
  • Furnizarea serviciilor de consultanta si mentorat pentru dezvoltare pentru 36 intreprinderi,
  • Organizarea a 3 workshop-uri, dezvoltare retea antreprenoriala si valorificarea parteneriatelor cu centrele/incubatoarele de sprijinire a afacerilor din Cluj Napoca, asigurarea sustenabilitatii prin continuarea functionarii Centrului antreprenorial pentru accelerarea afacerilor si furnizarea de servicii specializat,
  • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 36 intreprinderi in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

Criterii de eligibilitate in proiect:

Sunteti eligibil in grupul tinta al proiectului (minim 320 persoanele fizice)  daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

 1. intentionati sa infiintati o afacere nonagricola in mediul urban;
 2. aveti resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban, in regiunea Nord-Vest
 3. nu apartineti categoriei de tineri NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani

*Conditie suplimentara pentru participarea la cursul Competente antreprenoriale:

Sa nu fi urmat cursul Competente antreprenoriale, iar persoanele care au mai participat la acest curs (in forma autorizata de CCI CJ) vor fi selectate doar pentru acordarea serviciilor de consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, urmand ca apoi sa poata participa la selectia de idei de afaceri

*Conditie suplimentara pentru a putea participa la concursuri de planuri de afaceri si a infiinta o intreprindere noua: sa nu detineti calitatea de administrator sau asociat intr-o alta firma.

La inscrierea in grupul-tinta veti completa urmatoarele documente:

A   DOCUMENTE PERSONALE:
Copie dupa CI/BI (cu rezidenta sau domiciliul in regiunea NV (BIHOR, CLUJ, MARAMURES, SALAJ, SATU MARE, BISTRITA NASAUD) ;
ANGAJATI: adeverinta de angajat;
SOMERI de scurta durata: adeverinta AJOFM sau copie de pe carnetul de somer
SOMERI de lunga durata: declaratie pe propria raspundere;
STUDENTI: adeverinta de student sau copie carnet cu viza la zi;
Copie certificat de nastere,
Copie certificat de casatorie (unde e cazul),
Copie ultima diploma de studii,
Adeverinta medicala (cu mentiunea “Clinic sanatos. Apt pentru curs.”)
B   DOCUMENTE FURNIZATE PT COMPLETARE DE CATRE CCICJ:
Fisa de informare;
Fisa/formular inscriere in grupul tinta  (ANEXA 8 Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 20142020 );
Declaratie pe propria raspundere pentru evitarea dublei finantari (pentru selectare in vederea participarii la cursul Competente antreprenoriale);
Chestionar de analiza.
Cerere inscriere grup tinta + Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate (curs de antreprenoriat si seminarii) + Intentia de a infiinta o firma.
Declaratie ne-apartententa la NEETS
Declaratie somer de lunga durata

 

Activitatile in cadrul proiectului

 1. Formarea antreprenoriala
  1.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
  1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
  1.3. Derularea programului de formare antreprenorială
  1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
  1.5. Efectuarea de stagii de practică
 2.  Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
2.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri
2.2.  Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.
2.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
2.3.  Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

3. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

3.1 Asigurarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.
3.2 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

 

NOTA:

Material elaborat pentru informarea persoanelor interesate in vederea inscrierii si participarii la activitatile proiectului “Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest” ID 105903