În perioada 25 iunie – 1 august 2018 se desfăşoară la Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E1-10, etaj 1, clădirea M2, judeţul Maramureș cursul gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul, proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile.
Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.