Participanții la cursul de COMPETENŢE  ANTREPRENORIALE, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în perioada 30 august – 15 septembrie 2018, la Baia Mare, judetul Maramureș, în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, sunt informați că în data de 18 septembrie 2018, ora 16.00 va avea loc examenul teoretic de absolvire a programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale.

Examenul se va desfăşura în localitatea Baia-Mare, Piața Libertății – Baia-Mare nr.17, Sala E12-10, etaj 1, clădirea M2 , judeţul Maramureș.

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la persoana de contact Szabo Ibolya- Expert Formare Antreprenorială, telefon 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro