În perioada 24 septembrie – 16 octombrie 2018 se desfăşoară la la CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SĂLAJ, localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu, nr 3 cea de-a treia serie a cursului gratuit de competenţe antreprenoriale organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în cadrul proiectului “Antreprenoriat Sustenabil în regiunea Nord Vest”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani din Regiunile Nord-Vest şi Vest, care doresc sa dezvolte o activitate independentă prin elaborarea unor planuri de afaceri viabile si accesarea de subventii nerambursabile.
Cursul de “Competențe Antreprenoriale” are o durată totala de 68 de ore si este stucturat în 20 de ore de teorie, respectiv 40 de ore de practică și 8 ore dedicate temei “Eficiența energetică în afaceri: surse alternative de energie, cogenerare, Green IT- folosirea resurselor informatice într-un mod sustenabil”Certificatul obtinut in urma absolvirii acestui curs reprezinta dovada acumularii de cunostinte relevante in domeniul antreprenoriatului si poate constitui un instrument indispensabil in cazul in care optati pentru accesarea de fonduri in cadrul programelor de finantare oferite de stat, cursul fiind autorizat de către Autoritatea Naţionala pentru Calificări şi se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei si Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice.