POCU_109172

POCU 109172: Rolul tutorilor de practica

Pentru a se asigura eficiența, programele de formare practică trebuie atent monitorizate de persoane cu experiență în domeniul de pregătire. Acești profesioniști  sunt numiți tutori de practică și au rolul de a îndruma tânărul la locul de practică, de a-l motiva, de a-i trezi interesul și dorința de implicare, dar și de a oferi un cadru organizat de derulare a învățării practice.

Toate activitățile derulate de tutorele de practică necesită pregătire anterioară, astfel încât acesta să dețină competențe și aptitudini organizatorice, respectiv aptitudini pedagogice, fiind necesară cunoașterea următoarelor aspecte: organizarea spațiului de lucru, instrumentele puse la dispoziție, interacțiunea cu personalul instituției, instrumente și modalități de evaluare a progresului, delegarea de sarcini.

In general, stagiul de practică are urmatoarele obiective generale:

Dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii;
Creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă;
Completarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate de student/elev pe durata studiului;
Furnizarea de cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează diferitele departamente ale unității de practică;
Obținerea de experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice.
Derularea activităţilor în cadrul stagiul de practică trebuie să cuprindă, atât cât este posibil, următoarele etape:

Prezentarea practicantului în cadrul societății/instituției. Introducerea va fi realizată de către tutore. Tutorele consiliază studentul pe parcursul stagiului de pregătire. Îndrumarea se realizează individual şi în grup, prin întâlniri directe, şi constă în direcţionarea studiului şi evaluarea periodică.

POCU_109172

De ce sunt importante si necesare stagiile de practica pentru studenți și angajatori?

Importanţa și atractivitatea unui astfel de stagiu constă în însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă sau managementul de proiect, șansa de a câștiga experiența profesională reală și, la final, de a obține un loc de muncă permanent în domeniul de lucru ales.

Tinerii participanți la un stagiu de practică vor avea nenumărate avantaje: interacțiunea cu profesioniști în domeniu, posibilitatea de a participa la training-uri și sesiuni de formare teoretică și practică, lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum și orientarea către rezultate. Toate acestea vin ca un raspuns la principalele aspecte relevate in cadrul studiilor efectuate pe aceasta tema -lipsa de experiență în lucrul de echipă, dificultatea exprimării corenta a ideilor, valorizarea redusă a experiențelor sau competențelor transversale si lipsa de experiență de negociere.

Practic, studentii lipsiti de experienta se acomodeaza mai greu in cadrul mediilor de lucru, sunt demotivati, nu isi asuma sarcini de lucru complexe de teama esecului generata de lipsa de experienta si de dificultatile de comunicare cu restul membrilor echipelor de lucru. Mai mult, nu isi stiu aprecia si utliza corect cunostintele dobandite in contexte informale.

De cealaltă parte, prin aceste programe de stagii de practică, angajatorii au posibilitatea de a atrage în cadrul companiei lor tineri valoroși, pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în regim permanent.

POCU_109172

POCU 109172_Conferinta lansare proiect

Camera de Comert și Industrie Cluj anunta organizarea conferinței de lansare a proiectului Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate, ID 109172 implementat  de către Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj.

Evenimentul va avea loc marți, 13 noiembrie 2018, ora 14.00, în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu success, și în mod sustenabil, pe piața muncii. Astfel, competențele dobândite în timpul studiilor vor fi perfecționate prin aprofundarea lor în cadrul unor stagii de practică aplicată derulate în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

Grupul-țintă vizat este reprezentat de 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business.

POCU_109172

Lansare program de sprijinire a practicii și spiritului antreprenorial pentru cel puțin 340 de studenți

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Camera de Comerț și Industrie Cluj, lansează un program de sprijinire a practicii și spiritului antreprenorial pentru cel puțin 340 de studenți

Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2018

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca, lansează proiectul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172), prin care va facilita participarea a cel puțin 340 de studenți la stagii de practică, cu durata de 3 sau 4 săptămâni, în cadrul a cel puțin 50 de organizații din lanțul de valoare ale unor industrii cu de interes strategic pentru economia românească (TIC, bioeconomie, industrii creative, energie si management de mediu, turism și ecoturism etc.). Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – iulie 2020 și se adresează studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai, din cadrul specializărilor: Matematică, Informatică, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci, Informatică economică, Management, Administrarea afacerilor și Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate.

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul cu finanțare nerambursabilă va debuta cu solicitarea expresiilor de interes din partea organizațiilor și alegerea celor 52 de organizații partenere de practică în care se vor desfășura stagiile de practică. Apoi, ca urmare a încheierii acordurilor-cadru de practică, se va derula o procedură de selecție a tutorilor din cadrul acestora.

În etapa următoare, studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, minim 340 de studenți vor participa la stagii de practică de 6 ore pe zi, timp de cel puțin 15 zile lucrătoare, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați si sub monitorizarea echipei de implementare. Programul de practică va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe la care au participat Prof. Dr. Mihaela Luțaș – Prorector al Universității Babeș-Bolyai, Prof. Dr. Adrian Petrușel – Decan al Facultății Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Conf. Dr. Grigoreta Cojocar – managerul proiectului, dl. Alexandru Tulai, Vicrpeședinte Cluj IT Cluster precum și alți reprezentanți ai unor agenți economici interesați de obiectivele proiectului.

Mesajul de deschidere, adresat de Prof. Dr. Mihaela Luțas, Prorector al Universității Babeș-Bolyai, responsabil cu mediul de afaceri a subliniat importanța parteneriatelor cu mediul privat într-o piață a muncii care are numeroase provocări pentru societatea românească. “Inițiativele de acest gen sunt binevenite mai ales doarece oferă șansa unor tineri, încă în formare, să înțeleagă realitatea unei vieți profesionale, să fie conștienți atât despre oportunități cât și despre provocările integrării pe piața muncii”, a subliniat Mihaela Luțaș, Prorectorul UBB.

POCU_109172

Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate

COMUNICAT DE PRESA

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj a început în luna iulie implementarea proiectului cu titlul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172).

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul va facilita participarea a 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business la stagii de practică. Se urmărește creșterea competențelor dobândite în timpul studiilor, prin aprofundarea acestora în cadrul unor stagii de practică aplicată derulată în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

În urma implementării proiectului se dorește ca majoritatea studenților participanți să dobândească o calificare, să își găsească un loc de muncă și să urmeze  studii de aprofundare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.203.658,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.873.109,97 lei.  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (18 iulie 2018 – 17 iulie 2020).