COMUNICAT DE PRESĂ

Cluj-Napoca, 11 decembrie 2020

Camera de Comerț si Industrie Cluj anunță finalizarea implementării proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord-Vest”, ID 105903.

Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toți, Obiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, acesta s-a desfășurat pe durata a 36 de luni, în perioada ianuarie 2018- decembrie 2020 beneficiind de un buget în valoare de 8.903.566,07 lei.

Prin obiectivul său general, proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale – ca formă de ocupare pe cont propriu și de creare de noi locuri de muncă – și creșterea sustenabilă a ocupării în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest prin înființarea și susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană a regiunii.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

⦁ dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale și de planificare pentru persoanele din grupul-țintă, necesare pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor sustenabile;

⦁ creșterea oportunităților de ocupare și de obținere de venituri suplimentare, prin furnizarea de sprijin în vederea demarării de afaceri în domenii non-agricole;

⦁ asigurarea dezvoltării și sustenabilității afacerilor înființate, pentru asigurarea menținerii locurilor de muncă înființate pe o perioadă cât mai mare de timp.

Principalele activități organizate în cadrul proiectului au constat în: cursuri de competențe antreprenoriale – autorizate ANC, seminarii de specialitate, practică și mentorat, servicii de consultanță și consiliere, elaborare de planuri de afaceri, competiție de planuri de afaceri, implementarea planurilor de afaceri câștigătoare și monitorizarea activității afacerilor nou înființate.

Rezultatele proiectului

În urma implementării activităților proiectului:

⦁369 de persoane- șomeri & inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă- au beneficiat de formare antreprenorială și au obținut certificat

de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale recunoscut de ANC;

⦁au fost elaborate 370 de planuri de afaceri din care 36 au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis;

⦁ 36 de persoane, administratori ai noilor firme, au beneficiat de stagii de practică;

⦁au fost subvenționate un număr de 34 de IMM – uri;

⦁au fost create 115 noi locuri de muncă.

Detalii suplimentare despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, pe adresa de mail: office@ccicj.ro, pe site-ul www.ccicj.ro și pe pagina de social media a proiectului https://www.facebook.com/pg/Antreprenoriat-sustenabil-in-Regiunea-Nord-Vest-886754061498456.

Manager proiect

Elisabeta Dumitrescu

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020