memo

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj salută cu deplină satisfacţie alegerea domnului prof. dr. ing. Vasile Țopa în funcţia de Rector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Fiind conștienți de importanța activității pe care Univestitatea Tehnică din Cluj-Napoca o desfășoară, atât pentru mediul academic românesc și european, cât și pentru susținerea dezvoltării mediului de afaceri prin înalta pregătire a absolvenților, reiterăm întrega noastră disponibilitate de colaborare și în viitor, și îi dorim pe această cale domnului rector un mandat încununat de succese și realizări deosebite, care să contribuie la prestigiul de care se bucură această valoroasă instituție de învățământ din țara noastră.