În data de 20.07.2017 incepând cu ora 1100, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca, sala Clubul Oamenilor de Afaceri ”Dr. Augustin Rațiu” va fi organizat Work-shopul cu tema

Valorificarea metalelor neferoase din deseuri industriale. Oportunități de colaborare si transfer tehnologic cu agentii economici din domeniu,

in cadrul proiectului „Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici” Acronim –TRANSECOTEH.

Tematica întâlnirii va cuprinde:

  • Solutii tehnologice de prelucrare deseuri si recuperare metale utile. – Dr. Ing. Vasile Soare, Dr. Ing. Daniela Dumitrescu, ing. Dumitru  Mitrica, Ing. Ionuț Constantin, Ing. Mihai Olaru, Ing. Adrian Caragea
  • Prezentarea proiectului Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, contract 17/2016, TRANSECOTEH – Obiective, rezultate estimate, oferta tehnică a IMNR– dr. Ing. Daniela Dumitrescu, dr. ing. Vasile Soare, dr. ing. Dumitru Mitrica, ing. Marian Burada, ing. Ionuț Constantin, ing. Victoria Soare, ing. Adrian Caragea
  • Discuții

 

Evenimentul are loc in cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate.