Consultare publica organizata de Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A pentru cntinuarea executiei si finalizarea lucrărilor necesare pentru schimbarea destinaţiei construcțiilor existente pe amplasamentul Unitäţii 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităților 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarelor Unităţi.

Descriere

Obiectul consultarii constă în continuarea şi finalizarea lucrărilor de construcţiimontaj proiectate, inclusiv procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor şi dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor, ale obiectivului de investiţie care va schimba destinaţia constructiei existente Clădire Integrată, de pe amplasamentul Unităţii 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, aşa cum este descris în volumele lucrării de proiectare denumită ,PROIECT TEHNIC ŞI CAIETE DE SARCINI”, Anexa nr. 1A la prezentul Caiet de sarcini. Conform cerintelor Caietului de sarcini, posibilul Contractant va avea urmatoarele responsabilitati: management de proiect; procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor şi dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV urilor; continuarea execuției si finalizarea lucrărilor de construcții montaj; testarea şi transferul la Achizitor; eliminarea deficienţelor apărute în perioada de garanţie.

Aspecte supuse consultarii

Principalele aspecte supuse consultarii sunt: 1. Clarificari / recomandari/ completari legate de urmatoarele aspecte: cerintele tehnice pentru executia lucrarilor de constructiimontaj si durata executiei lucrarilor cerintele de calificare seismica cerinte de asigurarea calitatii. 2. Propunere bugetara pentru realizarea proiectului conform PT si caiete de sarcini anexate Valoarea totala a proiectului;

Modalitate desfasurare 

1.Intrebari si eventuale solicitari de clarificari/ recomandari/ completari se pot transmite doar pe email, la adresele mentionate in anunt 2.Agentii economici interesati pot solicita vizitarea amplasamentului la o data ce urmeaza a fi stabilita de comun acord 3.Propunerile pentru aspectele supuse consultarii si Propunerile bugetare pot fi transmise exclusiv la adresele mentionate 4.In perioada 35.08.2020 Entitatea contractanta poate organiza discutii ale propunerilor cu fiecare participant.

http://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100081119