Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate (POC) 20142020, în contextul crizei provocate de COVID19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Această ordonanță de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 20142020, pentru beneficiari a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS COV2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonante militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 20142020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgenţă se referă la

> microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

> granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri; granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari

a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) PFA, ONGuri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020

Informații detaliate cu privire la formele de sprijin menţionate, valoarea acestora, metodele de acordare, tipul cheltuielilor eligibile, precum și alte aspecte, se regăsesc în documentul anexat (Ordonanța de urgență 130/2020)

Pentru orice informații suplimentare legate de această Ordonanță puteți adresa Direcţiei Strategii, Politici şi Proiecte, email: proiecte@ccir.ro, telefon 0374.474.379/ 021.319.01.00