Autoritatea de Management a dat publicitatii o Notă de informare asupra Stadiului implemenrii POCU 2014 2020, în perioada 01.12.2019 30.06.2020

In documentul menționat sunt cuprinse informații detaliate referitoare la

  • stadiul lansărilor apelurilor de propuneri de proiecte
  • situaţia procesului de evaluare
  • situaţia procesului de contractare;
  • situația cererilor de rambursare/prefinanțare/plată verificate şi autorizate;
  • situația dosarelor de achiziții publice verificate;
  • plăți efectuate în cadrul POCU
  • riscul de dezangajare ţinte şi evitare
  • măsuri adoptate de AM POCU cu privire la situația impusă de COVID19

Consultati aici Nota anuala privind evaluarea POCU 2014-2020