Având în vedere necesitatea clarificării unor aspecte privind înregistrarea contabilă a subvenţiilor destinate antreprenorilor în contextul derulării de către Camerele de Comerț și Industrie de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a solicitat Ministerului Finanţelor detalierea procedurilor contabile și/sau furnizarea unei monografii contabile corespunzătoare entităților plătitoare de T.V.A. 

Solicitarea a fost adresată pe fondul modificărilor – față de programul anterior, pe partea financiară a proiectelor, atât în ceea ce privește modul de acordare a fondurilor pe parcursul derulării proiectului cât și prin introducerea de noi activități. CCIR a subliniat că repere precum modalitățile de înregistrare în evidența contabilă a beneficiarului, documentele justificative, dar şi o monografie contabilă pe fiecare operațiune contabilă legată de activitățile solicitantului sunt instrumente esențiale pentru buna derulare a operaţiunilor de către beneficiari. 

Consultati mai jos explicațiile puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor pe marginea speței adresate: