Camera de Comert si Industrie Cluj va vine in ajutor cu toate informatiile necesare prin înființarea serviciului de consultanță inițială SERVICIU DE CONSULTANȚĂ INIȚIALĂ– DEPARTAMENTUL MEMBRI, CONSULTANTA IN AFACERI  ȘI ARHIVA ELECTRONICĂ Avand in vedere nenumaratele solicitari privind oferirea de consultanta telefonica in cadrul Departamentului Consultanta, membri, arhiva electronica, incepand cu data de 20 octombrie 2021, se instituie un nou serviciu de consultanta initiala privind infiintarea/modificarea acte firma, ce se va realiza in cadrul departamentului si nu telefonic. Tarifele pentru consultanta initiala pentru persoane fizice si persoane juridice membri si nemembri, vor fi urmatoarele:
 • Consultanta initiala pentru persoane fizice – 20 lei +TVA
–     Consultanta initiala pentru persoane juridice membre CCI Cluj – 25 lei + TVA –     Consultanta initiala pentru persoane juridice nemembre CCI Cluj – 30 lei +TVA Noul serviciu de consultanta initiala infiintat va fi inclus in Lista serviciilor oferite de Camera de Comert si Industrie Cluj si publicate pe site-ul oficial al CCI Cluj. Restul tarifelor aferente serviciilor oferite de departamentul Membri, Consultanta in afaceri raman nemodificate. Detalii despre serviciile oferite si tarifele aplicate puteti afla aici: https://ccicj.ro/servicii-departamentul-membri-si-consultanta-in-afaceri/ Expertii Departamentului Consultanta-Membri va sprijina prin:
 • Intermediere în obtinerea rezervarii firmei/emblemei comerciantului
 • Asistenta în stabilirea obiectului de activitate
 • Redactarea actului constitutiv al societatii pentru societate în nume colectiv (SNC) sau comandita simpla
 • Redactarea actului constitutiv al societatii pentru societate cu raspundere limitata (SRL) – asociat unic
 • Redactarea actului constitutiv al societatii pentru societate cu raspundere limitata (SRL)
 • Redactarea actului constitutiv al societatii pentru societate pe actiuni(SA) si în comandita pe actiuni
 • Redactarea actului aditional pentru schimbarea : sediului social, a denumirii firmei/emblemei, a duratei societatii, a formei juridice, a domeniului principal de activitate, a administratorilor si/sau cenzorilor, a altor elemente ale actului constitutiv : numele, domiciliul, participarea la profit si pierderi, etc.
 • Redactarea actului aditional pentru completarea obiectului de activitate
 • Redactarea actului aditional pentru primirea/retragerea de asociati
 • Redactarea actului aditional pentru: majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social
 • Redactarea actului aditional pentru înfiintarea de sedii secundare
 • Redactarea actului aditional pentru divizarea/fuziunea societatii
 • Redactarea actului aditional pentru dizolvarea/lichidarea societatii
 • Redactare acte
 • Tehnoredactare formulare tipizate
 • Acordarea de consultanta si sprijin în apararea intereselor agentilor economici
 • Consultanta pentru începerea sau modificarea unei afaceri
 • Informatii pentru investitorii straini în România
 • Depunere acte ORC (înmatriculare, mentiune )
 • Verificare acte in vederea depunerii la ORC
 • Înscrierea avizelor de ipoteca si de fiducie in Arhiva Eletronica
 • Consultanta în domeniul standardizarii
 • Furnizare Standarde si alte produse ASRO