Deciziile reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, care a avut loc marți 17 mai 2022, la București

Camera de Comerț şi Industrie a României supune atenției a deciziile reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, care a avut loc marți 17 mai 2022, la București.

În cadrul reuniunii a fost prezentat și supus dezbaterii Raportul Anual de Implementare a Programului Operațional Capital Uman pentru anul 2021.

Principalele provocări ale Programului Operațional Capital Uman din anul 2021 au fost recuperarea întârzierilor în implementarea AP l, 2 și 5, diminuarea efectelor negative ale COVID asupra implementării POCU și pregătirea apelurilor viitoare,

Principalele măsuri întreprinse în 2021 au vizat lansarea de noi apeluri, contractarea de noi proiecte la nivelul AP 1, 2 și 5, acțiuni dedicate sprijinirii beneficiarilor în vederea adaptării implementării proiectelor la situația actuală și modificarea POCU în sensul introduceriiAP 8 REACT EU.

In anul 2021 POCU a fost modificat în vederea alinierii la prevederile Regulamentului (UE) 2020/2221 – REACT EU. Planul financiar al POCU a fost suplimentat cu 234 mil. e, prin introducerea în cadrul POCU a Axei Prioritare (AP) 8 – REACT EU;

AP 8 are 4 obiective specifice, aferente domeniilor finanțate prin REACT EU, după cum urmează:

> 8.1 – Măsuri de sprijin pentru elevi în contextul evoluțiilor determinate de pandemia COVID-19, cu o alocare de 30 mil. €;

> 8.2 – Măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, cu o alocare de 80 mil. €;

> 8,3 – Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19, cu o alocare de 30 mil. G;

> 8.4 – Măsuri de sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID19, cu o alocare de 94 mil. €.

Camera de Comerț și Industrie a României

CCIR Business Center — Bd. Octavian Goga nr: 2, Sector 3, București, 030982, România

Tel: 021„319.00.93 1 Fax: 021.319.OO,92 e-mail: ccir@ccir.ro www.ccir.ro

In cadrul reuniunii au fost propuse următoarele măsuri:

> Sprijinirea beneficiarilor, în special a beneficiarilor mari și a potențialilor beneficiari de proiecte necompetitive, atât în etapa de pregătire, cât și în implementare;

> Consolidarea capacității de monitorizare a proiectelor, pentru a asigura atât orientarea către rezultate, cât și observarea corectă a efectelor produse în urma intervențiilor;

> Crearea, în conformitate cu Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa 2022 (CARE), a unei axe prioritare noi (AP 9), dedicată migranților.

Sinteza deciziilor reuniunii:

  1. Aprobarea Raportului Anual de Implementare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru anul 2021
  2. Constituirea unui grup tehnic de lucru cu rol în design-ul Axei prioritare 9 a POCU (CARE), dedicată sprijinului refugiaților din Ucraina.

Totodată, în cadrul reuniunii, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în atenția membrilor CM POCU invitația de participare la Grupul Tehnic de Lucru (GTL) pentru design-ul AP 9 (CARE), dedicată sprijinului refugiaților din Ucraina.

Sursa:

Camera de Comerț şi Industrie a României