Oferta educaţională Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca are în oferta educaţională o serie de programe de masterat de cercetare şi profesionale care se adresează specialiştilor din industrie.

Prin acțiunea de popularizare în mediul economic a ofertei educaţionale se are în vedere menirea de a îmbunătăţi profilul profesional al forţei de muncă înalt calificate, după cele mai înalte standarde europene şi internaţionale.

În acest sens, Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului vă informează că organizează, în colaborare cu Asociaţia de Sudură din România (ASR), programul de masterat denumit Sudarea şi Asigurarea Calităţii Materialelor. Acest program se adresează în principal specialiştilor din industrie care activează în domeniile de sudare şi procedee conexe, tăiere termică, lipire, brazare, pulverizare termică, controlul calităţii, proiectarea construcţiilor metalice. 

Programul de masterat Sudarea şi Asigurarea Calităţii Materialelor este structurat conform cerinţelor de calitate din ghidul Institutului Internaţional de Sudură (IIW) şi al Federaţiei Europene de Sudură (EWF), absolvenţii programului fiind calificaţi pentru a desfăşura activităţi de coordonare a proceselor de sudare în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731.

De asemenea, absolvenţii programului de masterat se vor putea prezenta la examenul organizat de ASR CertPers, singura instituţie din România acreditată de EWF pentru a certifica şi emite Diploma de Inginer Sudor European / Internaţional.

Cursurile programului de masterat vor fi organizate flexibil, astfel încât să interfereze cât mai puţin cu programul de lucru al cursanţilor angajaţi în cadrul companiilor. 

Studenţii masteranzi vor beneficia de experienţa îndelungată şi valoroasă a corpului de experţi din cadrul ASR, care vor participa direct la activităţile de predare şi instruire.

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului vă stă la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare. 

Oferta noastră educaţională poate fi consultată la adresa web: https://imm.utcluj.ro/oferta_educationala.html.

      Responsabil program                                                              Decan

      Dr.ing.IWE Marius Bodea                                          Prof.dr.ing. Cătălin Popa

Email: mbodea@stm.utcluj.ro

Sursa:

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI

Cluj-Napoca,
Bd. Muncii 103-105
Cod 400641