Camera de Comert si Industrie a României Vă transmite spre informare sinteza realizată de către Comitetul pentru energie și mediu din cadrul CCIR cu privire la analiza programelor europene de finanțare în domeniul energiei, ce conține informații referitoare la:

 1. Planul național de redresare și reziliență al României       
 2. Programul termoficare   
 3. Fondul de modernizare   
 4. Fondul european pentru eficiență energetică
 5. Programul privind sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 

Pentru fiecare dintre programele de finanțare enumerate au fost prezentate succint sursa de finanțare, bugetul disponibil și condițiile de eligibilitate.

Misiunea Comitetului pentru energie și mediu: participarea la elaborarea politicilor publice cu impact asupra mediului din afaceri din domeniul energiei – strategia energetică națională, programele de eficiență energetică, resursele energetice convenționale și regenerabile și din domeniul mediului – protecția mediului înconjurător, economia verde, schimbările climatice.

Obiective:

 • implicarea în elaborarea strategiei energetice naționale și promovarea transparenței în vederea consolidării unei piețe funcționale, benefice oamenilor de afaceri români;
 • promovarea utilității programelor de eficiență energetică și a necesității alocării de finanțări, prin programele operaționale aferente perioadei 2021-2027;
 • susținerea prin propuneri de măsuri a stimulării producției de resurse energetice primare din surse indigene (convenționale și regenerabile);
 • promovarea oportunității interconectării sistemelor naționale de transport de energie electrică și gaz natural cu Republica Moldova;
 • participarea la realizarea politicii naționale în domeniul protecției mediului înconjurător și educarea antreprenorilor români în sensul responsabilităţii asupra mediului;
 • promovarea economiei verzi și a dezvoltării durabile, prin utilizarea resurselor naturale regenerabile, reducerea consumului de hidrocarburi, un mai bun management al apei și al deșeurilor.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Direcției Strategii, Politici și Proiecte, email: proiecte@ccir.ro, tel. 021.319.01.00.

Sursa:

Camera de Comert si industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro