Camera de Comerț și Industrie în calitate de organizație membră în Comitetul de Monitorizare pentru programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 supune atenției documentele  aferente  Planului  de  evaluare  al  Programului National  de Dezvoltare Rural (PNDR) pentru  anul 2024,  generate în cadrul   Comitetului  de Monitorizare a Programului National de Dezvoltare Rural~ (PNDR) 2014-2020.

Planul mentionat face referire la urmatoarele aspecte:

►     Elaborarea RAI 2023:

  • solicitare informatii AM, AFIR Si APIA;
  • elaborare draft RAI 2023;
  • aprobare RAI 2023 de c atre CM;
  • transmitere COM prin ~inc~rcare ~n SFC.

>  Analiza  contributiei   nete   a  interventiilor  PNDR   2014-2020   la  schimbarea  valorii indicatorilor SEA pentru anul 2023 – Raportare anuale monitorizare SEA conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.  1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri si programe.

>  Analiza rezultatelor finantarii prin PNDR 2014-2022, a formelor asociative în raport cu tipologiile  de ferme si a tinerilor  fermieri  instalati prin subm~sura 6.1   Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

>  Demararea unor activit~ti preg~titoare pentru evaluarea ex post a PNDR 2014-2022:

  • Identificarea unor nevoi/informatii suplimentare în vederea colectării datelor;
  • Elaborarea  Documentatiei  de atribuire  aferente  studiului  de evaluare  ex post  a PNDR 2014-2022.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei  este dna. Luiza  Chiriac,  Sef birou  Strategii,  Politici  si Proiecte,  Directia  Strategii, Politici Proiecte,e-mail: luiza.chiriac@ccir.ro.

 

Plan De Evaluare PNDR 2014 2020 Anul 2024

 

Sursa:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureşti, România Tel.: +4021 319 18 85 Fax: +4021 319 01 56 www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro