Industria 4.0 este un concept lansat in anul 2011 la Târgul de Tehnologie de la Hanovra, de un grup de lucru coordonat de Ministerul Federal German al Educației și Cercetării (BMBF), pentru a se referi la a 4-a Revoluție Industrială sau Revoluția Digitală din Industrie.

În ultima parte a secolului al XVIII-lea Prima Revoluție Industrială a înlocuit munca manuală cu mașinile cu aburi și a adus căile ferate, iar un secol mai târziu, a 2-a Revoluție Industrială a adus electrificarea și producția de masă. A 3-a Revoluție Industrială a adus computerele (după 1970) și internetul (după 1990), a folosit electronica, tehnologia informației și primii roboți pentru a automatiza anumite procese industriale.

În prezent, asistăm la o schimbare fără precedent a modelelor de producție, de business, de guvernare și de organizare socială prin utilizarea pe scară largă a internetului și a unor tehnologii digitale revoluționare, care justifica pe deplin anunțarea celei de-a Patra Revoluții Industriale.

A 4-a Revoluție Industrială, pe scurt Industria 4.0, revoluția digitala din industrie, internetul industrial, întreprinderea digitala sau producția inteligenta, propune aplicarea unor combinații de tehnologii digitale avansate între care se pot aminti:

  • Inteligența artificială – sisteme de învățare automata, sau replicarea de către mașini a abilitaților cognitive specifice oamenilor(AI – Artificial Intelligence)
  • Sistemele fizice cibernetice – obiecte fizice, dispozitive, mașini, entități întregi care sunt conectate intre ele într-o rețea interna sau pe internet, comunică în timp real intre ele și cu utilizatorii umani, sunt capabile să stocheze, prelucreze și sa transmită informații din afara corpului fizic, căpătând astfel o noua identitate sub forma unei reprezentări virtuale in rețea (CPS Cyber Physical Systems)
  • Internetul lucrurilor – interconexiunea virtuala, prin internet, a unui număr mare de dispozitive inteligente pentru a genera o experiența de utilizare îmbunătățita a produselor (IoT Internet of Things)
  • Imprimarea 3D – un proces de formare asistata de calculator a unui obiect solid tridimensional de orice formă, realizat printr-un proces aditiv, adică prin suprapunerea de straturi succesive de material (3D Printing)
  • Big data – soluții de analiza profesionala a datelor de mari dimensiuni
  • Cloud computing – un ansamblu distribuit de servicii IT, programe informatice, aplicații, acces la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii
  • Robotica avansată – sau roboții inteligenți sunt dispozitive care acționează parțial sau integral autonom, interacționează fizic cu oamenii și cu mediul și sunt capabile sa își modifice comportamentul pe baza unor date transmise prin senzori.

 

Producția inteligentă presupune digitalizarea tuturor elementelor fizice dintr-o întreprindere, interconectarea și integrarea proceselor in lanțuri de valoare pe verticală și pe orizontală. Integrarea pe verticala presupune digitalizarea și interconectarea unor funcțiuni interne esențiale in cadrul aceleiași entități, parcurgând toate etapele de proiectarea produsului, aprovizionare, producție, logistică și service. Toate informațiile privind procesele de planificare, producție, gestiune, eficiență, sau managementul calității sunt disponibile în timp real, datele fiind analizate și optimizate în cadrul unei rețele integrate. Integrarea pe orizontală presupune digitalizarea proceselor externe entității de producție, disponibilitatea informațiilor în timp real și analiza datelor de la clienți, furnizori și alți parteneri cheie din lanțul de valoare, în scopul integrării acestora în procesele interne.

Lanțul de valoare (Value Chain) reprezintă toate activitățile desfășurate de o întreprindere pentru a realiza un produs sau serviciu care are o valoare pe piața.

Pe de altă parte, întreprinderile inovatoare își digitalizează produsele și serviciile prin adăugarea de senzori inteligenți, dispozitive de comunicare sau alte funcționalități digitale care facilitează interacțiunea pe termen lung cu clienții, colectarea unui volum mare de informații (Big data) ce pot fi utilizate de aplicații de analiza profesională a datelor pentru a oferi o perspectiva valoroasa asupra modului cum sunt utilizate produsele și serviciile, cum pot fi îmbunătățite și adaptate la cerințele consumatorilor, cum pot fi create noi produse și servicii digitale, cu accent pe soluțiile digitale integrate de tip platformă de acces și interacțiune permanentă cu consumatorii, în cadrul unor ecosisteme digitale distincte.

În contextul generat de cea de-a 4-a Revolutie Industriala,pe lângă investițiile în tehnologii digitale avansate, transformarea într-o “întreprindere digitala” necesită schimbări mult mai profunde. Companiile vor trebui să găsească noi modele de afaceri, să își regândească fundamental modul de funcționare și de măsurare a succesului afacerii, să reconsidere modul în care atrag, dezvolta și promovează talentele digitale. Companiile care vor parcurge cu succes acest proces de transformare, vor deveni cu adevărat întreprinderi digitale, având produse fizice la bază, completate de interfețe digitale și servicii de date inovatoare. Acestea vor comunica in timp real cu clienții și furnizorii în cadrul unor ecosisteme digitale interconectate, capabile sa producă schimbări economice majore atât pe piețele dezvoltate cat și pe acelea aflate in curs de dezvoltare, in ultimul caz, digitalizarea reprezentând un factor de accelerare a procesului de dezvoltare.

Proiectul INNORESOLVE in care CCI Cluj este partener alaturi de institutii din Italia, Spania si Portugalia (ASOCIAŢIA TURNĂTORIILOR DIN ŢARA BASCILOR ŞI NAVARRA, Asociaţia Portugheză de Turnătorie- Portugalia, INVESLAN- Spania, CINFU Centrul de formare profesională pentru Industria de Turnătorie din Porto, UNIVERSITATEA TELEMATICĂ INTERNAŢIONALĂ -UNINETTUNO, Italia și Asociaţia portugheză de Turnătorie din Portugalia) își propune sa dezvolte un pachet de învățare adresat firmelor din domeniul turnatoriei si metalurgiei pe tema Industriei 4.0.