Camera de Comerț și Industrie Cluj, anunță lansarea proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404.
Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific POCU 3.12 (Îmbunataþirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor) deoarece prin proiect vor fi dezvoltate competențele profesionale digitale/TIC pentru 308 de angajați și vor fi sprijinite 36 de IMM cu activitate în sectoare economice cu potențial competitiv pentru adaptarea la dinamică sectoarelor/domeniilor și pentru asigurarea sustenabilității locurilor de muncă și IMM.
Conditii IMM:

 • Numarul angajatilor pentru anul anterior incheiat este mai mic de 250;
 • Cifra de afaceri neta aferenta anului anterior incheiat este mai mica de 50 milioane de euro;
 • Activele totale mai mici de 43 milioane euro

Oferta de furnizare servicii formare profesionala pentru angajații din IMM constă in :

1.Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere :

 • noțiuni generale despre Pachetul Microsoft-Office 365
 • înțelegerea termenilor de hardware, software și rețele
 • folosirea motoarele de căutare Internet
 • salvarea informațiilor
 • crearea de documente Microsoft Word
 • formatarea și imprimarea conținutului unui document Word
 • realizarea operațiilor de bază cu datele dintr-o foaie Excel
 • realizarea calculelor pe baza unor formule folosind funcții Excel
 • realizarea graficelor pe baza datelor disponibile
 • printarea conținutului stabilind înainte o serie de atribute specifice imprimării
 • familiarizarea cu programul Microsoft PowerPoint
 • inserare de date din Word în Excel și invers
 • trimitere/primire email-uri
 • gestionare folder-ul Inbox din Outlook, liste de contacte, sarcini de lucru și întâlniri online
  Durata de pregatire este de 60 de ore din care 20 ore de pregatire teoretica si 40 de ore de pregatire practica. La sfarsitul cursului, in urma examenului de evaluare, participantii vor obtine certificatul de absolvire a cursului de specializare si un certificat recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

2. Social Media – 40 de ore (dezvoltarea competentelor digitale aferente schimbului electronic de informatii si managementul documentelor electronice si gestionarii platformelor de comunicare sociala in scop profesional).

3. Cloud – 40 de ore (programe de formare dedeicate utilizarii tehnologiei Cloud si a altor tehnologii de stocare date si informatii).

Detalii despre Proiect puteți obține la numaraul de telefon 0364-730980 sau la adresa de e-mail office@ccicj.ro