Camera de Comerț și Industrie Cluj, beneficiar al proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404, informeaza firmele din regiunea NV despre oferta de furnizare servicii formare profesionala pentru grupul țintă care consta in cursuri de :

1.Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

–         înțelegerea termenilor de hardware, software și rețele

–         noțiuni generale despre Pachetul Microsoft-Office 365

–         folosirea motoarele de căutare Internet

–         salvarea informațiilor

–         crearea de documente Microsoft Word

–         formatarea și imprimarea conținutului unui document Word

–         realizarea operațiilor de bază cu datele dintr-o foaie Excel

–         realizarea calculelor pe baza unor formule folosind funcții Excel

–         realizarea graficelor pe baza datelor disponibile

–         printarea conținutului stabilind înainte o serie de atribute specifice imprimării

–         familiarizarea cu programul Microsoft PowerPoint

–         inserare de date din Word în Excel și invers

–         trimitere/primire email-uri

–         gestionare folder-ul Inbox din Outlook, liste de contacte, sarcini de lucru și întâlniri online

Durata de pregatire este de 60 de ore din care 20 ore de pregatire teoretica si 40 de ore de pregatire practica. La sfarsitul cursului, in urma examenului de evaluare, participantii vor obtine certificatul de absolvire a cursului de specializare, certificat recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

2.Operator introducere, validare si prelucrare date

–         aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

–         aplicarea normelor de protecţie a mediului

–         utilizarea echipamentelor periferice

–         introducerea şi validarea datelor 

–         prelucrarea datelor

Durata de pregatire este de 360 ore si cu posibilitatea de derulare in sistem online.

Cerinte persoane participante: studii minim 10 clase. La finalizarea cursului, dupa sustinerea examenului final, persoanele participante vor obtine un Certificat de absolvire eliberat de Ministerul muncii si Ministerul Educatiei.

3.Social Media

–       dezvoltarea competentelor digitale aferente schimbului electronic de informatii, managementul documentelor electronice si gestionarii platformelor de comunicare sociala in scop profesional

Durata de pregatire este de 40 de ore

4. Cloud

–       programe de formare dedicate utilizarii tehnologiei Cloud si a altor tehnologii de stocare date si informatii

Durata de pregatire este de 40 de ore

Detalii despre Proiect puteți obține la numarul de telefon 0364-730980 si 0733749771 sau la adresele de e-mail office@ccicj.ro si aurelia@ccicj.ro.