Vă informăm că, în anul 2021, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale are prevăzute pentru vânzare în Programul anual de valorificare, următoarele produse: 

1. Produse din domeniul industriei chimice: Bicromat de sodium, Bloxid de titan, Borax, Colofoniu, Criolit, Hârtie de scris, tipărit şi desenat, Mercur, Schellac, Sulf măcinat,Tananți extracţie;

2. Produse din domeniul industriei textile-pielărie: Bumbac fibră, Piei naturale semifinite, Talpă bovine, crupon flexibil;

3. Produse din domeniul industriei de construcţii şi metalurgice; Otel beton, Tabla zincată, Tevi instalaţii, Cherestea foioase, Antimoniu, Burlane de tubaj, Cadmiu, Cobalt, Cupru, Electrozi de grafit, Ferocrom 65%, Feromangan 75%, Feromolibden 60%, Ferosiliciu 75%, Ferosilicomangan 80%, Ferotitan 20%, Ferovanadiu 40%, Ferowolfram 72%, Material mărunt c.f., Metale dure-tip Relit, Nichel, Plumb electrolitic, Profile grele, Profile mijlocii şi uşoare, Tevi conducte, Tevi construcţii din oțel carbon, Tevi extracţie, Tagle relaminare, Tagle oțel, Tagle țevi, Zinc;

4. Produse din domeniul industriei petroliere: benzină, păcură. 

Informații utile, în sprijinul celor interesați, în vederea unei documentări corecte şi a informării actualizate, cu privire la produsele propuse la valorificare si principalele lor caracteristici tehnice, pot fi obșinute pesite-ul www.anrsp5.gov.ro, sectiunea “Valorificare stocuri”, precum şi pe site-ul www.brm.ro.