Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizata”). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Consultati mai jos toate informatiile disponibile privind modalitatea in care se aplica in institutia Camerei de Comert si Industrie Cluj Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal:

REGULAMENT PROTECTIA DATELOR PERSONALE CCICJ cuprins

Anexa nr.1 Nota informare potentiali angajati CCIR

Anexa nr. 2 Nota informare Angajati

ANEXA nr. 3 Regulament Informare privind supravegherea video

Anexa nr. 4 Angajament de conformare Regulament

ANEXA nr. 5 PROTECTIA DATELOR LA ADEZIUNEA CONTRACT

ANEXA nr. 6 PROTECTIA DATELOR LA CONTRACTELE INCHEIATE

Anexa nr. 7 TERMENI SI CONDITII SITE CCICJ

Anexa nr. 8 CONSIMTAMANT GDPR NEWSLETTER CCIR

Anexa nr. 9 CONSIMTAMANT GDPR Vizitatori şi achizitii

ANEXA nr. 10 CERERE ACCES DATE PERSONALE

ANEXA nr. 11 CERERE RECTIFICARE DATE CU CARACTER PERSONAL

ANEXA nr. 12 CERERE STERGERE DATE CU CARACTER PERSONAL

anexa 13 date centralizat

Anexa nr. 14 Conditii Generale Tehnice si de Participare cu GDPR CCICJ

anexa nr. 15 Info PROTECTIA DATELOR PENTRU CLIENTI- Direct marketing

anexa nr. 16 clauze contract împuternicit OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL