COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea Babeș-Bolyai, alături de Camera de Comerț și Industrie Cluj, lansează un program de sprijinire a practicii și spiritului antreprenorial pentru cel puțin 340 de studenți

Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2018

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca, lansează proiectul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172), prin care va facilita participarea a cel puțin 340 de studenți la stagii de practică, cu durata de 3 sau 4 săptămâni, în cadrul a cel puțin 50 de organizații din lanțul de valoare ale unor industrii cu de interes strategic pentru economia românească (TIC, bioeconomie, industrii creative, energie si management de mediu, turism și ecoturism etc.). Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – iulie 2020 și se adresează studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai, din cadrul specializărilor: Matematică, Informatică, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci, Informatică economică, Management, Administrarea afacerilor și Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate.

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul cu finanțare nerambursabilă va debuta cu solicitarea expresiilor de interes din partea organizațiilor și alegerea celor 52 de organizații partenere de practică în care se vor desfășura stagiile de practică. Apoi, ca urmare a încheierii acordurilor-cadru de practică, se va derula o procedură de selecție a tutorilor din cadrul acestora.

În etapa următoare, studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, minim 340 de studenți vor participa la stagii de practică de 6 ore pe zi, timp de cel puțin 15 zile lucrătoare, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați si sub monitorizarea echipei de implementare. Programul de practică va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe la care au participat Prof. Dr. Mihaela Luțaș – Prorector al Universității Babeș-Bolyai, Prof. Dr. Adrian Petrușel – Decan al Facultății Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Conf. Dr. Grigoreta Cojocar – managerul proiectului, dl. Alexandru Tulai, Vicrpeședinte Cluj IT Cluster precum și alți reprezentanți ai unor agenți economici interesați de obiectivele proiectului.

Mesajul de deschidere, adresat de Prof. Dr. Mihaela Luțas, Prorector al Universității Babeș-Bolyai, responsabil cu mediul de afaceri a subliniat importanța parteneriatelor cu mediul privat într-o piață a muncii care are numeroase provocări pentru societatea românească. “Inițiativele de acest gen sunt binevenite mai ales doarece oferă șansa unor tineri, încă în formare, să înțeleagă realitatea unei vieți profesionale, să fie conștienți atât despre oportunități cât și despre provocările integrării pe piața muncii”, a subliniat Mihaela Luțaș, Prorectorul UBB.

Din partea Universității Babeș-Bolyai au mai luat cuvântul Prof. Dr. Adrian Petrușel, Decanul Facultăţii de Matematică Informatică și Conf. Dr. Grigoreta Cojocaru – managerul proiectului. Aceștia au evidențiat importanța corelării studiilor universitare cu cerințele companiilor de profil și rolul pe care practica îl joacă în integrarea studenților pe piața muncii. „Pentru Facultatea de Matematică şi Informatică şi cred că şi pentru colegii de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Business, implementarea acestui proiect este extrem de importantă, cel puţin din următoarele perspective: arată pe de o parte că parteneriatul public-privat poate fi eficient şi reciproc avantajos, iar pe de altă parte va pune la dispoziţia facultăţilor un set de proceduri, metode şi argumente importante în gestionarea şi dezvoltarea activităţii de practică de specialitate ca și componentă esenţială a unui proces de învățământ modern”, a spus Adrian Petruşel, Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

La evenimentul de lansare, Camera de Comerț și Industrie Cluj a fost reprezentată prin dna Paula Vaida. „Prin acest proiect contribuim la îndeplinirea a două dintre obiectivele principale ale organizației noastre. Pe de o parte, ne implicăm în creșterea numărului de resurse umane înalt calificate în economia județului Cluj, încurajând  tinerii să urmeze o carieră în domeniile de specializare, cu posibilitatea de a-și începe această carieră încă din timpul facultății. Pe de altă parte, creștem gradul de implicare a companiilor din Cluj în proiecte care să le consolideze imaginea de angajator pe piața locală”, a declarat Paula Vaida, reprezentant al CCI Cluj.

# # #

Despre Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională­ dezvoltarea unor componente culturale specifice. Este cea mai veche universitate din țară și totodată o universitate de prestigiu, clasificată între primele 12 la nivel național și are experiență relevantă înregistrată în domeniul proiectului atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate de partener. Între 1998-2017, Universitatea, în calitate de solicitant, a gestionat proiecte în valoare totală de peste 50 milioane de euro, din care peste 12 proiecte au adresat direct problematica relaționării ofertei educaționale cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Facultatea de Matematică şi Informatică va participa în acest proiect prin studenţii specializărilor Informatică şi Matematică-Informatică de la toate liniile de studiu (română, maghiară, germană, engleză). Avântul deosebit luat de dezvoltarea industriei de software la Cluj, precum şi buna reputaţie a programelor de studiu de la această facultate, au făcut ca numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu de Informatică şi Matematică Informatică să crească în mod constant în ultimii ani, astfel încât s-a ajuns ca în anii din urmă să fie înmatriculaţi în anul I la aceste specializări peste 800 de studenţi. Facultatea de Matematică şi Informatică este astăzi una dintre facultăţile de top ale universităţii şi în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă. Stagiile de practică în proiectul  „Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate” se adresează studenților înmatriculați la următoarele specializări: Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci, Informatică economică, Management.

Facultatea de Business a devenit în timp, prin excelenţă în procesul de învăţare şi dezvoltare, o facultate de afaceri puternică la nivel regional, cu conexiuni în mediul de afaceri local şi internaţional. Acesta este motivul pentru multe întreprinderi de top încearcă să îşi selecteze viitorii angajaţi direct de pe băncile facultăţii noastre. Este, de asemenea, motivul pentru care şcoli de business din întreaga lume aleg să încheie parteneriate şi să creeze programe de tip dublă diplomă cu noi: avem peste 40 de universităţi partenere ale Facultăţii de Business. În cadrul proiectului de față, facultatea noastră va oferi stagii de practică studenților înscriși la Administrarea afacerilor și Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate.

 

Despre Camera de Comerț și Industrie Cluj

Camera de Comerț și Industrie Cluj (CCI Cluj) este o organizație de interes public și de utilitate publică, neguvernamentală, autonomă, cu personalitate juridică. Camera întreprinde multiple acțiuni pentru mai buna definire a domeniilor prioritare, creșterea capacității de analiza a problemelor privind consolidarea și dezvoltarea continuă a sectorului privat. Principalele preocupări ale CCI Cluj se axează pe reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri și ale membrilor săi în fața celor mai importanți factori de decizie, facilitarea accesului la informații privind potențialii parteneri și mediul de afaceri în care evoluează.

# # #