Pentru a se asigura eficiența, programele de formare practică trebuie atent monitorizate de persoane cu experiență în domeniul de pregătire. Acești profesioniști  sunt numiți tutori de practică și au rolul de a îndruma tânărul la locul de practică, de a-l motiva, de a-i trezi interesul și dorința de implicare, dar și de a oferi un cadru organizat de derulare a învățării practice.

Toate activitățile derulate de tutorele de practică necesită pregătire anterioară, astfel încât acesta să dețină competențe și aptitudini organizatorice, respectiv aptitudini pedagogice, fiind necesară cunoașterea următoarelor aspecte: organizarea spațiului de lucru, instrumentele puse la dispoziție, interacțiunea cu personalul instituției, instrumente și modalități de evaluare a progresului, delegarea de sarcini.

In general, stagiul de practică are urmatoarele obiective generale:

  • Dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii;
  • Creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă;
  • Completarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate de student/elev pe durata studiului;
  • Furnizarea de cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează diferitele departamente ale unității de practică;
  • Obținerea de experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii zilnice.

Derularea activităţilor în cadrul stagiul de practică trebuie să cuprindă, atât cât este posibil, următoarele etape:

  • Prezentarea practicantului în cadrul societății/instituției. Introducerea va fi realizată de către tutore. Tutorele consiliază studentul pe parcursul stagiului de pregătire. Îndrumarea se realizează individual şi în grup, prin întâlniri directe, şi constă în direcţionarea studiului şi evaluarea periodică.
  • Prezentarea regulamentului intern, descrierea activităţilor din cadrul compartimentului, informare cu privire la setul de responsabilităţi. La sfârşitul fiecărei zile practicantul trebuie să completeze jurnalul, cu menţionarea tuturor activităţilor desfăşurate.
  • Autoevaluare: la finalul stagiului de pregătire practică, studentul va realiza un raport de practică care va fi prezentat tutorelui şi îndrumătorului de practică din cadrul universității, alături de documentele solicitate.

Este recomandabil ca în timpul primei întâlniri, tutorele să ghideze practicantul în cadrul companiei și a politicii acesteia, furnizând informații importante:

–  Manualul de proceduri și politica companiei;

– O scurtă prezentare a istoricului companiei și a modului cum aceasta a luat ființă;

– Misiunea, viziunea, valorile și serviciile / produsele;

– Obiectivele sau punctul de interes prezent al organizației;

– Descrierea postului de practică;

– Programul de lucru (când începe, când se termină, pauze);

– Email, internet și telefon (sistem și reguli de utilizare);

– Telefon mobil și politica de trimitere a mesajelor;

– Politica privind Facebook, Twitter și alte mijloace media de socializare;

– Confidențialitate;

– Probleme de securitate.

De asemenea este important ca la început, după prima întâlnire, tutorele să conducă studentul practicant într-o vizită a companiei, prezentându-i tot personalul cheie.

În cadrul proiectului Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 implementat in parteneriat cu Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ne propunem sa facilitam studentilor din cadrul Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business accesul la stagii de practica utilesi de calitate.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020