Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate

Cluj-Napoca, 25.09.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 Universitatea Babeș-Bolyai din...